Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Tin cảnh báo TBT

Ngày 08/2/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo xây dựng mẫu đăng ký và báo cáo cho nhà sản xuất các thiết bị điện và điện tử để báo cáo lên cơ quan đăng ký.

Phthalates (14/03/2018)

Ngày 05/2/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi đối với Dự thảo quy định Cấm đồ chơi trẻ em và  các sản  phẩm chăm sóc  trẻ  em chứa Phthalates mã thông báo G/TBT/N/USA/1186.  

Ngày 05/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc bổ sung đối với Dự thảo quy định quản lý đối với chất làm lạnh sử dụng cho xe cơ giới mã  thông  báo  G/TBT/N/USA/1307.  

Dầu tái sinh (14/03/2018)

Ngày 09/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy trình thử nghiệm và tiêu chuẩn ghi nhãn đối với dầu tái sinh.

Ngày 9/1/2018, Trung Quốc đã gửi thông báo về Dự thảo sửa đổi Biện pháp kiểm tra và giám sát ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn xuất nhập khẩu để các nước Thành viên WTO đóng góp ý kiến.

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 3
  • Trong ngày : 648
  • Lượt truy cập : 0728298