Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Tin nổi bật

Tin cảnh báo TBT

Ngày 28/2/2017, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đưa ra Dự thảo về các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng để thực hiện các điều khoản trong Đạo luật về Bảo tồn và Sản xuất Năng lượng (ECPA).

Thực phẩm (13/04/2017)

Ngày  23/2/2017,  EU  thông  báo  cho  các nước thành viên WTO về việc EU đưa ra Dự  thảo  bổ  sung  Quy  định  (EU)  số 609/2013 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến yêu cầu về thành phần và các thông tin trong việc thay thế chế độ ăn kiêng tổng thể với mục đích kiểm soát cân nặng.

 

Mỹ phẩm (13/04/2017)

Ngày 08/3/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ  lục  III  của  Quy  định  (EC)  số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm.

 

Mạch nha (13/04/2017)

Ngày 28/2/2017, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên về việc nước này đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn nhận dạng đồ uống mạch nha.

Ngày 07/3/2017, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về việc chỉ định các chất độc hại theo quy định của Đạo luật kiểm soát các chất độc hại.

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 27
  • Lượt truy cập : 0214565