Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Tin nổi bật

Tin cảnh báo TBT

Xe đẩy (19/07/2017)

Ngày 09/6/2017, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn kiểm tra  cho  xe  đẩy.

Ngày 17/5/2017, Đài  Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo yêu cầu bắt buộc ghi  nhãn  hiệu  quả  trên  các sản phẩm sử dụng nước và các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với những sản phẩm này. 

Ghế nâng (19/07/2017)

Ngày  29/5/2017,  Hoa  kỳ  thông  báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn an toàn đối với ghế nâng.

Ngày 07/6/2017, Hoa kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự  thảo  Sửa  đổi  một  số  điều  trong  tiêu chuẩn của hợp chất hữu cơ dễ bay hơi đối với 11 chất và bổ sung thêm một số điều trong tiêu chuẩn của hợp chất hữu cơ dễ bay hơi đối với 15 sản phẩm tiêu dùng hiện tại.

Ngày  06/6/2017,  Thái  Lan  thông  báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo NBTC TS 1032-2560: thiết bị truyền thông vô tuyến điện. Cụ thể, NBTC TS 1032-2560 quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị vô tuyến điện.

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 88
  • Trong ngày : 4290
  • Lượt truy cập : 0260006