Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Tin cảnh báo TBT

Ống phanh (06/04/2021)

Ngày 01/03/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Ống phanh: Cấu trúc, Hiệu suất và Phương pháp thử.

Ngày  05/03/2021  Nhật  Bản  thông báo  cho  các nước Thành  viên  WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Các quy định an toàn đối với phương tiện giao thông đường bộ.

Bình nóng lạnh (06/04/2021)

Ngày 05/03/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh tế,  Thương  mại  và  Công  nghiệp  (METI) theo Đạo luật Sử dụng Năng lượng Hợp lý. 

Mỹ Phẩm (06/04/2021)

Ngày 08/03/2021 Đài Loan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi đưa ra Dự thảo Sửa đổi Danh sách Giới hạn Vi sinh vật trong Sản phẩm Mỹ phẩm.

Ngày 09/03/2021 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần từ 40GHz đến 246 GHz.

Ngày 09/03/2021 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị Ra đa hoạt động trong băng tần từ 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải trên mặt đất. 

Ngày  09/03/2021  Việt  Nam  thông  báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến.

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 139
  • Lượt truy cập : 1742936