Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

BTA và quá trình gia nhập WTO của Việt Nam

17/01/2015

Việt Nam đồng ý áp dụng đối xử "TRIPs cộng" trên một số lĩnh vực, bao gồm các tín hiệu mã vệ tinh, bảo hộ sáng chế về thực vật và động vật, bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật đệ trình chính phủ. Trong trường hợp bảo hộ tín hiệu vệ tinh sẽ được thực hiện trong thời gian 30 tháng

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ

CHƯƠNG I: THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ

Thương quyền

Việt nam mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập khẩu cho các công ty.

Theo đó :

1- Các công ty Việt Nam có quyền tham gia xuất khẩu nhập khẩu

2- Các công ty có vốn đầu tư Hoa Kỳ có quyền kinh doanh ngay lập tức liên quan đến hoạt động của công ty trên lãnh thổ Việt Nam.

3- Các công ty có vốn đầu tư Hoa Kỳ có quyền kinh doanh các hàng hoá (có một vài loại trừ) trong vòng 3 năm.

4- Thể nhân Hoa Kỳ thành lập liên doanh với mục tiêu thương mại trong vòng 3 năm với cổ phần tối đa 49%; Trong vòng 6 năm cổ phần tối đa có thể tới 51 %.

Quy chế Tối huệ Quốc (MFN)

Việt nam cam kết giành đối xử ưu đãi Tối Huệ quốc cho tất cả các hàng hoá nhập khẩu, từ Hoa Kỳ (mức thuế quan đánh vào hàng hoá nhập khẩu không tối huệ quốc 50% cao hơn so với hàng hoá được giành đối xử Tối Huệ quốc).

Cắt giảm thuế

Việt Nam đồng ý cắt giảm thuế quan (thường cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 mức thuế hiện thời) trên diện rộng cho các hàng hoá có thế mạnh của Hoa Kỳ bao gồm các sản phẩm sứ vệ sinh, phim ảnh, điều hoà không khí và máy lạnh, động cơ điện, điện thoại di dộng, máy nhắn tin, các trò chơi video, cừu, pho mát, khoai tây, hành, tỏi và các loại rau quả khác, nho, táo và lê, các loại hoa quả sạch khác, một số loại gia vị, đậu tương, dầu thực vật, thịt và cá chế biến, nước quả, mì ống. Thuế quan đánh vào các sản phẩm nảy sẽ được giảm dần trong thời gian 3 năm.

Các biện pháp phi thuế quan

Việt Nam đồng ý loại bỏ dần hạn chế định lượng các sản phẩm hàng nông sản và hàng công nghiệp trong vòng 3-7 năm (ví dụ như linh kiện phụ tùng ôtô, các loại cam quýt, thị bò).

Giấy phép nhập khẩu

Việt Nam sẽ loại bỏ các giấy phép nhập khẩu tuỳ tiện phù hợp với các quy định của WTO.

Trị giá tính thuế Hải quan và lệ phí Hải quan

Việt Nam sẽ tuân thủ các quy định của WTO, sử dụng giá giao dịch để tính thuế hải quan, và hạn chế những chi phí dịch vụ có liên quan trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Tiêu chuẩn kỹ thuật và Các biện pháp vệ sinh dịch tễ

Các biện pháp vệ sinh dịch tễ và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với WTO sẽ được áp dụng trên cơ sở đối xử quốc gia và chỉ được áp dụng trong những trường hợp cần thiết đáp ứng những mục đích chính đáng. (Như là bảo vệ sức khoẻ con người, động thực vật).

Doanh nghiệp Nhà nước

Sẽ được thực hiện phù hợp với các quy định của WTO (ví dụ các doanh nghiệp thương mại Nhà nước chỉ thực hiện việc mua sắm phù hợp với những mục tiêu thương mại nhất định .

CHƯƠNG II: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Việt Nam đồng ý tuân thủ các quy định Hiệp định TRIPs trong WTO trên tất cả các lĩnh vực trong khoảng thời gian ngắn bao gồm:

- Bảo hộ Sáng chế và Thương hiệu được quy định trong TRIPs - phù hợp trong vòng 12 tháng.

- Bảo hộ Bản quyền và Bí mật Thương mại quy định trong TRIPs - phù hợp trong vòng 18 tháng.

Việt Nam đồng ý áp dụng đối xử "TRIPs cộng" trên một số lĩnh vực, bao gồm các tín hiệu mã vệ tinh, bảo hộ sáng chế về thực vật và động vật, bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật đệ trình chính phủ. Trong trường hợp bảo hộ tín hiệu vệ tinh sẽ được thực hiện trong thời gian 30 tháng

CHƯƠNG III: THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Cam kết chung

Các luật lệ trong khuôn khổ Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (Bao gồm các nguyên tắc và quy định trong nước).

- Các quy định hiện thời bảo hộ bởi Điều khoản bảo lưu

- Công ty nước ngoài được quyền thuê đất

- Các chức danh điều hành cao cấp và thương nhân được phép vào hoạt động

Lĩnh vực

Dịch vụ pháp lý

- Được phép lập công ty 100% vốn Hoa kỳ (kể cả chi nhánh). Chi nhánh được cấp lại giấy phép hoạt động 5 năm một lần.

- Có thể tư vấn Luật Việt Nam

Dịch vụ Kế toán

- Được phép thành lập công ty 100% vốn Hoa Kỳ

- Giấy phép được cấp trên cơ sở phê duyệt theo từng trường hợp một trong vòng 3 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Sau thời hạn này sẽ không có một hạn chế nào khác.

- Trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ chỉ được cung cấp dịch vụ cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sau đó sẽ không có bất kỳ hạn chế nào.

Dịch vụ kiến trúc

- Được phép thành lập công ty 100% vốn Hoa Kỳ

- Trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ chỉ được cung cấp dịch vụ cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sau đó sẽ không có bất kỳ hạn chế nào.

Dịch vụ kỹ thuật

- Được phép thành lập công ty 100% vốn Hoa Kỳ

- Trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ chỉ được cung cấp dịch vụ cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sau đó sẽ không có bất kỳ hạn chế nào.

Dịch vụ về vi tính và các dịch vụ liên quan

- Được phép thành lập công ty 100% vốn Hoa Kỳ

- Trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ chỉ được cung cấp dịch vụ cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sau đó sẽ không có bất kỳ hạn chế nào.

Dịch vụ quảng cáo

- Được phép thành lập công ty liên doanh với vốn góp của phía Hoa Kỳ không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh. Trong vòng 5 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực hạn chế này sẽ là 51% và 7 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực sẽ không còn bất kỳ hạn chế nào về tỷ lệ góp vốn trong liên doanh.

Dich vụ nghiên cứu thăm dò thị trường

- Được phép thành lập công ty liên doanh với vốn góp của phía Hoa Kỳ không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh. Trong vòng 5 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực hạn chế này sẽ là 51 % và 7 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực được thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hoa Kỳ.

Dịch vụ Tư vấn quản lý

- Được phép thành lập công ty liên doanh (Không có hạn chế về tỷ lệ góp vốn), trong vòng 5 năm được phép thành lập công ty 100% vốn Hoa Kỳ.

Dịch vụ viễn thông

- Văn bản Tham chiếu dịch vụ Viễn thông cơ bản WTO (Bao hàm các quy tắc cạnh tranh) bao gồm:

Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng

- Được thành lập công ty liên doanh với hạn chế 50%vốn Hoa Kỳ đóng góp trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực (3 năm cho dịch vụ Internet)

Dịch vụ viễn thông cơ bản (bao gồm dịch vu di động và vệ tinh)

- Được thành lập công ty liên doanh với hạn chế 49% vốn Hoa Kỳ đóng góp trong vòng 4 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Dịch vụ điện thoại để bàn.

- Được thành lập công ty liên doanh với hạn chế 49% vốn Hoa Kỳ đóng góp trong vòng 6 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Dịch vụ nghe nhìn

- Được lập công ty liên doanh với hạn chế vốn đóng góp Hoa Kỳ 49%; 5 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực hạn chế này tăng lên 51%.

- Các dịch vụ bao gồm các sản phẩm phim ảnh và cung cấp sản phẩm và chiếu phim ảnh.

Dịch vụ xây dựng và các dịch vụ đồng bộ liên quan

- Được phép lập công ty 100% vốn Hoa Kỳ

- Trong vòng 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực các công ty Hoa Kỳ chỉ được phép cung cấp dịch vụ cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sau đó sẽ không có bất kỳ hạn chế nào khác.

Dịch vụ phân phối

- Dịch vụ phân phối bán buôn: Được phép thành lập công ty liên doanh với hạn chế vốn đóng góp phía Hoa Kỳ 49% trong vòng 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Sau 6 năm các hạn chế này sẽ được bãi bỏ. Đối với các sản phẩm nhạy cảm thì thời hạn bãi bõ hạn chế sẽ kéo dài hơn.

- Dịch vụ bán lẻ:. Mỗi một nhà cung cấp dịch vụ bán lẽ sẽ tự động được mở 01 đại lý. Việc thành lập này được xem xét theo từng trường hợp

Dịch vụ giáo dục

- Được phép thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam sau khi Hiệp định có hiệu lực. 7 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực công ty 100% vốn Hoa Kỳ được thành lập.

Dịch vụ tài chính

Nhất trí với phụ lục dịch vụ tài Chính của GATS.

Bảo hiểm

- Bảo hiểm nhân thọ và các lĩnh vực "không bắt buộc" khác: Liên doanh, hạn chế 50% vốn phía Mỹ, cho phép sau 3 năm; sau 5 năm sẽ cho phép phía Mỹ sở hữu 100% vốn.

- Các lĩnh vực "bắt buộc" (xe có động cơ, xây dựng): Liên doanh, cho phép sau 3 năm (không hạn chế vốn phía Mỹ); sau 6 năm sẽ cho phép phía Mỹ sở hữu 100% vốn.

Dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính liên quan

- Các công ty thuê mua và các nhà cung cấp dịch vụ không thuộc ngân hàng: Cho phép liên doanh (không hạn chế vốn phía Mỹ); sau 3 năm sẽ cho phép phía Mỹ sở hữu 100% vốn.

-Ngân hàng: Cho phép phía Mỹ mở chi nhánh. Cho phép phía Mỹ tham gia liên doanh với tỷ lệ góp vốn từ 30% đến 49%; sau 9 năm cho phép mở ngân hàng con với 100% vốn sở hữu của Mỹ. Tỷ lệ cổ phần của Mỹ trong các ngân hàng cổ phần Việt Nam cho phép ở mức ngang với người Việt Nam.

- Yêu cầu vốn tối thiểu: 15 triệu USD đối với chi nhánh ngân hàng Mỹ; 10 triệu USD đối với liên doanh hoặc ngân hàng con 100% vốn Mỹ.

- Quyền thế chấp: Sau 3 năm, các tổ chức tài chính 100% vốn Mỹ có thể nhận thế chấp quyền sử dụng đất của các công ty đầu tư nước ngoài; trong trường hợp các công ty đó vỡ nợ, có thể sử dụng thế chấp để thanh lý.

- Cho phép liên doanh hoặc công ty thuê mua tài chính 100% vốn Mỹ. Nhà đầu tư phải hoạt động kinh doanh 3 năm liền có lãi và vốn pháp định tối thiểu là 5 triệu USD.

-Trong 3 năm, sẽ dành đãi ngộ quốc gia cho các nghiệp vụ chiết khấu ngân hàng Trung ương, hoán đổi và giao dịch kỳ hạn cho các công ty dịch vụ tài chính Mỹ.

- Các chi nhánh ngân hàng Mỹ được nhận đặt cọc bằng tiền đồng:

- Với các pháp nhân mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng: có thể chấp nhận đặt cọc lên tới 50% vốn pháp định của ngân hàng trong năm đầu tiên, tăng theo kế hoạch đã định tới ngang như trong nước sau 8 năm (với các pháp nhân có quan hệ tín dụng, không hạn chế đặt cọc tiền đồng).

- Với các thể nhân mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng: có thể chấp nhận đặt cọc lên tới 50% vốn pháp định của ngân hàng trong năm đầu tiên, tăng theo kế hoạch đã định tới ngang như trong nước sau 10 năm. Với các thể nhân khác, không hạn chế đặt cọc tiền đồng. Sau 8 năm, các tổ chức tài chính Mỹ có thể phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở đãi ngộ quốc gia.

- Các ngàn hàng Mỹ có thể đặt máy rút tiền tự động (ATM) ngoài các chi nhánh của mình khi các ngân hàng Việt Nam được phép làm như

Các dịch vụ liên quan đến chứng khoán

- Cho phép lập văn phòng đại diện

Các dịch vụ y tế và xã hội

- Cho phép 100% vốn Mỹ; đầu tư tối thiểu vào bệnh viện: 20 triệu USD; tối thiểu đối với phòng khám: 2 triệu USD; tối thiểu đối với phòng khám chuyên khoa: 1 triệu USD.

Dịch vụ du lịch và lữ hành

- Khách sạn và nhà hàng: Cho phép 100% vốn; cùng với việc đầu tư xây khách sạn.

- Lữ hành và hướng dẫn du lịch: Cho phép liên doanh, hạn chế vốn Mỹ không quá 49%; sau 3 năm, cho phép vốn Mỹ không quá 51%; sau 5 năm không hạn chế vốn Mỹ trong liên doanh.

CHƯƠNG IV: ĐẦU TƯ

Cam kết chung

- Dành bảo hộ không bị sung công đối với đầu tư Mỹ ở Việt Nam

- Quyền giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với nhà nước, quyền được chọn nhân sự điều hành cao cấp

- Cho phép tự do chuyển tiền trên cơ sở đãi ngộ quốc gia

Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)

Việt Nam sẽ loại bỏ dần các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại không phù hợp với WTO (ví dụ yêu cầu về hàm lượng nội địa) trong 5 năm, và các TRIMs khác (yêu cầu xuất khẩu sản phẩm) trong khung thời gian tương tự.

Đãi ngộ quốc gia

- Việt Nam cam kết dành đãi ngộ quốc gia chung, có một số ngoại lệ.

Phân luồng đầu tư

- Sẽ dần dần loại bỏ hoàn toàn cho hầu hết các lĩnh vực trong thời hạn 2, 6, hoặc 9 năm (tuỳ thuộc vào ngành đầu tư, ví dụ đầu tư vào khu công nghiệp hoặc đầu tư vào lĩnh vực chế tạo), nhưng Việt Nam bảo lưu quyền phân luồng đầu tư trong một số ngành.

- Bỏ hạn chế góp vốn trong liên doanh.

- Sau 3 năm sẽ xoá bỏ yêu cầu Mỹ trong liên doanh phải đạt tối thiểu 30%, xoá bỏ yêu cầu bán phần góp vốn của Mỹ cho đối tác Việt Nam và thay bằng quyền được mua trước.

Hoạt đông của liên doanh.

- Sau 3 năm sẽ xoá bỏ yêu cầu một số thành viên Hội đồng Quản trị phải là người Việt Nam, và hạn chế số vấn đề cần phải đạt được sự đồng thuận trong Hội đồng Quản trị (tức là những vấn đề mà thành viên Việt Nam được quyền phủ quyết).

Phân biệt giá.

- Loại bỏ dần mọi phân biệt về giá đối với các nhà đầu tư hoặc cá nhân Mỹ (về điện nước, giao thông, thuê nhà cửa, v.v...) ngay hoặc sau 2-4 năm tuỳ theo loại giá.

CHƯƠNG V: THUẬN LỢI HOÁ KINH DOANH

Đảm bảo cá nhân Mỹ có thể tiến hành những hoạt động kinh doanh thông thường như mở văn phòng, nhập khẩu thiết bị sử dụng cho văn phòng, quảng cáo, nghiên cứu thị trường.

CHƯƠNG VI: MINH BẠCH VÀ QUYỀN KHIẾU KIỆN

Yêu cầu Việt Nam thông báo trước về các luật, quy định và các thủ tục hành chính khác liên quan đến bất kỳ vấn đề nào thuộc Hiệp định, và yêu cầu công bố, chỉ rõ ngày có hiệu lực và cơ quan chính phủ là đầu mối liên hệ.

Yêu cầu tất cả các luật điều chỉnh những vấn đề liên quan đến Hiệp định mà chưa được công bố thì phải công bố.

Yêu cầu chỉ định một ấn phẩm chính thức là nơi sẽ công bố tất cả các văn bản luật, quy định nói trên.

Yêu cầu áp dụng thống nhất, hợp lý, công bằng đối với tất cả các luật, quy định và các thủ tục hành chính.

Yêu cầu thành lập toà hành chính hoặc tư pháp để rà soát và hiệu đính (theo yêu cầu của bên bị ảnh hưởng) mọi vấn đề nêu trong Hiệp định, và dành quyền khiếu kiện các quyết định liên quan. Thông báo về quyết định bị khiếu kiện và lý do bị khiếu kiện sẽ được làm bằng văn bản.

BTA và quá trình gia nhập của VN

Với vai trò hỗ trợ VN về mặt kỹ thuật liên quan tới Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hội nhập kinh tế, Hội đồng Thương mại Mỹ - Việt đã đưa ra bảng so sánh, phân tích mối quan hệ giữa các cam kết song phương trong BTA và các yêu cầu khi gia nhập WTO.

Bảng so sánh dưới đây sẽ xem xét các nghĩa vụ trong BTA và các nghĩa vụ tương ứng của WTO, mối liên hệ của các nghĩa vụ trong BTA với quá trình đàm phán gia nhập WTO, và (3) điều kiện gia nhập WTO của bốn thành viên mới nhất của WTO (Macedonia, Armenia, Đài Loan và Trung Quốc).

 

 

 

Tin cảnh báo TBT

Thuốc lá (08/11/2019)

Ngày 21/8/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Nghị định thực thi của Đạo luật thúc đẩy sức khỏe cộng đồng.

Thép hình cán nóng (08/11/2019)

Ngày 11/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo  Quy  chuẩn kỹ  thuật  Quốc gia QCVN xx:2019/BKHCN  về  Thép  hình cán nóng.

Ngày 22/8/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn an toàn đối với sản phẩm dành cho trẻ em.

Khí (08/11/2019)

Ngày 13/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí.

Ngày 13/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ.

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 699
  • Lượt truy cập : 0972766