Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung

07/10/2021

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày 21/06/2021 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP,  Nghị  định  số  74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Cụ thể: Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bãi bỏ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 20/8/2021.

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 31/8/2021.

Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ khi thông qua.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_4251_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/193

Nguồn: VP TBTVN

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 465
  • Lượt truy cập : 1808086