Hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân

 

 

Liên kết website

 

 

 

 

 

Giới thiệu Văn phòng TBT AGi

16/01/2015

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh An Giang (ký hiệu TBT-AGi)

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh An Giang (ký hiệu TBT-AGi) trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được thành theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 28/7/2007 của UBND tỉnh An Giang.

Văn phòng TBT-AGi có 02 bộ phận nghiệp vụ:

+Bộ phận Thông báo

+Bộ phận Hỏi đáp

Thực hiện nhiệm vụ Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

1. Nhiệm vụ thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam.

a) Chủ động rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của địa phương có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên;

b) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp nói trên ít nhất 65 ngày trước khi ban hành;

c) Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam về các Hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký theo thẩm quyền liên quan đến văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi quản lý của địa phương; về việc chấp nhận tuân thủ của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn hóa cấp tỉnh đối với Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn (Phụ lục 3 của Hiệp định TBT).

2. Nhiệm vụ hỏi đáp.

a) Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp tại địa phương khi có yêu cầu chuyển đến từ Văn phòng TBT Việt Nam hoặc các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các bên quan tâm trong nước: chú ý hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn khi đang có khả năng bị kiện, tranh chấp quốc tế về TBT thuộc phạm vi quản lý của địa phương bằng Fax hoặc E-mail trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Văn phòng TBT Việt Nam;

c) Gửi về Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của các bên quan tâm tại địa phương về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của các nước thành viên WTO.

3. Tuân thủ chặt chẽ nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp theo hướng dẫn của Văn phòng TBT Việt Nam.
 
 
 

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 3
  • Trong ngày : 697
  • Lượt truy cập : 0019492