LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Liên kết website

 

 

 

 

 

Hoạt động triển khai ISO hành chính công

Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra về nội dung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại một số cơ quan, địa phương
Thông báo thời gian kiểm tra CCHC năm 2023 về nội dung ISO
Thông báo thời gian kiểm tra CCHC
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra CCHC năm 2023

Thông báo thời gian kiểm tra ISO tại trụ sở cơ quan năm 2022
Quyết định số 447/QĐ-UBND về Thành lập Đoàn Kiểm tra ISO năm 2022
Quyết định 242/QĐ-UBND phê duyệt KH kiểm tra ISO năm 2022
Kế hoạch kiểm tra ISO năm 2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
Thông báo về việc thay đổi hình thức kiểm tra ISO năm 2021
KẾ HOẠCH Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021
Danh sách - Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã thực hiện việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cập nhật đến ngày 31/3/2021
Danh sách - Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã thực hiện việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thông tư 26/2014/TT-BKHCN - Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Quyết định 19/2014/QĐ-TTg - Quyết định về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 1794
  • Lượt truy cập : 0077437