Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Kế hoạch số 64/KH-SKHCN Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

27/05/2021

Ngày 29/9/2020 Sở Khoa học và Công nghệ An Giang ban hành Kế hoạch số 64/KH-SKHCN về Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 682
  • Lượt truy cập : 1759148