Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/05/2021

Ngày 02/4/2021 Sở Khoa học và Công nghệ An Giang ban hành Kế hoạch số 27/KH-SKHCN về Tổ chức thực hiện Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 682
  • Lượt truy cập : 1759148