Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường năm 2015

29/06/2015

Thực hiện theo nội dung công văn số 595/TĐC-QLCL ngày 15/4/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc triển khai kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường toàn quốc năm 2015

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) An Giang xây dựng và triển khai kế hoạch số 74/KH-TĐC ngày 01 tháng 6 năm 2015 về kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn TP. Long Xuyên, Châu Đốc, TX. Tân Châu và huyện Châu Phú.
Từ ngày 08/6 đến ngày 24/6/2015 Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ ( trong đó có 02 cơ sở đóng cửa) kết quả như sau:

    Về nhãn hàng hóa: Đa số các cơ sở đều thực hiện việc ghi thông tin trên nhãn hàng hóa đúng theo quy định của Nghị định 89/2006/NĐ-CP và Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN. Chỉ có 02 cơ sở chưa thực hiện đúng theo quy định về nhãn hàng hóa (thiếu hàm lượng vàng, thiếu tên sản phẩm hàng hóa).

    Về Chất lượng: Chỉ có 05/17 cơ sở thực hiện công bố và lưu giữ hồ sơ công bố chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ của cơ sở khác sản xuất đang bày bán tại cơ sở.

    Về đo lường: Tất cả các cân sử dụng trong kinh doanh vàng đều được kiểm định. Tuy nhiên có 9/17 cơ sở sử dụng cân có phạm vi đo và độ chính xác phù hợp với lượng vàng cần đo, không phù hợp với giá trị độ chia kiểm (e) theo quy định.
Các cơ sở kinh doanh vàng chưa thực hiện định kỳ kiểm tra, lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra cân theo quy định (Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN và Quyết định 1550/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ).

    Đoàn đã tiến hành lấy ngẫu nhiên một số loại vàng trang sức, mỹ nghệ đang bày bán tại các cơ sở để kiểm tra về đo lường. Kết quả tất các các hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ đều đạt yêu cầu về khối lượng như đã công bố và sai số cho phép theo quy định.

    Đối với các doanh nghiệp vi phạm về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, trong biên bản kiểm tra Đoàn đã đề nghị cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành (Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN và Quyết định 1550/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra và tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở tổ chức thực hiện đúng nội dung của Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN./.
 

Nguồn: Trung Hiếu (Ngày 29/6/2015)

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 4
  • Trong ngày : 701
  • Lượt truy cập : 0972768