Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Kết quả kiểm tra chất lượng xăng dầu năm 2015

06/11/2015

Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-SKHCN ngày 25/02/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang về việc ban hành Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2015.


Từ ngày 20/10/2015 - 22/10/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) An Giang thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng xăng, dầu đợt 3 năm 2015 phối hợp cùng Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị, thành phố kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và các huyện Châu Phú, Châu Thành.


Nội dung kiểm tra: Việc ghi thông tin trên cột đo xăng, dầu; hồ sơ công bố chất lượng; các điều kiện đảm bảo trong kinh doanh xăng, dầu và tiến hành mua  mẫu để thử nghiệm chất lượng .
 


Đoàn kiểm tra đang lấy mẫu kiểm tra chất lượng

 
Kết quả như sau:


Đoàn kiểm tra đã kiểm tra 10 doanh nghiệp, trong đó:


- 02/10 doanh nghiệp có nội dung ghi chưa đúng theo hướng dẫn của Tổng cục TCĐLCL.


- Tại thời điểm kiểm tra  có 04/10 doanh nghiệp không có lưu giữ hồ sơ chất lượng.


- Có 05/10 doanh nghiệp, cửa hàng  có trang bị nhưng còn thiếu so với quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN.


Đối với các trường hợp doanh nghiệp thực hiện chưa đúng việc ghi thông tin trên cột đo xăng, dầu và không lưu giữ hồ sơ chất lượng tại thời điểm kiểm tra, không trang bị đầy đủ bình đong, ca đong đúng theo quy định. Đoàn đã nhắc nhở các doanh nghiệp phải thực hiện đúng việc ghi thông tin trên cột đo xăng dầu và phải lưu giữ hồ sơ chất lượng tại nơi kinh doanh để trình cho cơ quan kiểm tra khi có yêu cầu và trang bị đầy đủ bình đong, ca đong đúng theo quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN .


Đoàn kiểm tra đã mua 11 mẫu xăng, dầu ( 01 mẫu xăng RON 95, 03 mẫu dầu DO 0,25S và 07 mẫu dầu DO 0,05S) để thử nghiệm chất lượng. Kết quả cụ thể như sau: tất cả các mẫu xăng, dầu có trị số Octan và hàm lượng lưu huỳnh phù hợp theo QCVN 1:2009/BKHCN.


Do các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nên chất lượng xăng, dầu lưu thông trên thị trường tương đối ổn định ( 100 % mẫu xăng, dầu đều đạt yêu cầu về chất lượng). Tuy nhiên có một số quy định chưa được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quan tâm thực hiện như: Ghi thông tin trên cột đo xăng, dầu theo hướng dẫn của Tổng cục TCĐLCL; chưa lưu giữ hồ sơ chất lượng đối với từng loại xăng, dầu khi nhập vào do nhà phân phối cung cấp, chưa trang bị đầy đủ bộ bình đong, ca đong theo quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.
 

Nguồn: Trung Hiếu (Ngày 06/11/2015)

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 708
  • Lượt truy cập : 0972775