Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thuốc lá

08/11/2019

Ngày 21/8/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Nghị định thực thi của Đạo luật thúc đẩy sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, các cảnh báo sức khoẻ trên bao thuốc lá (bằng văn bản và hình ảnh) sẽ phải chiếm 75% mặt trước và mặt sau của bao thuốc.

(Hiện tại: cảnh báo bằng hình ảnh 30% + cảnh  báo  bằng  văn  bản  20%  →  Sửa  đổi: cảnh báo bằng hình ảnh 55% + cảnh báo bằng văn bản 20%).

Mục đích của dự thảo nhằm thúc đẩy việc cai nghiện thuốc lá và ngăn ngừa những người có ý định hút thuốc lá.

Hiện tại, Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua.

Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 23/12/2020.

Các nước Thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4599_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/852

Nguồn: VP TBTVN

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 711
  • Lượt truy cập : 0972778