Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Đo lường

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
Công văn số 1402/TĐC-HCHQ ngày 31/7/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BKHCN.
Quyết định số 1550/QĐ-BKHCN ngày 25/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.
Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
Thông tư 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi khoảng 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 113
  • Lượt truy cập : 1733883