Hình ảnh hoạt động

Lịch tiếp công dân

 

 

Liên kết website

 

 

 

 

 

Mã số mã vạch

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ)

Mã số mã vạch là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt cho đối tư¬ợng cần quản lý một dãy số (hoặc dãy chữ và số), sau đó thể hiện dư¬ới dạng mã vạch để máy quét có thể đọc đư¬ợc. Trong quản lý hàng hoá ngư¬ời ta gọi dãy số và dãy vạch đó là mã số mã vạch (MSMV) của hàng hoá.

Xem hướng dẫn này trên website của tổ chức GS1 quốc tế

GEPIR (tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Global Electronic Party Information Registry) là một dịch vụ duy nhất, dựa trên internet cho phép truy cập các thông tin liên lạc cơ bản đối với các công ty là thành viên của GS1.

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 2161
  • Lượt truy cập : 0040557