Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Ô tô

07/07/2020

Ngày  28/04/2020  Việt  Nam  thông  báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2017/NĐ-CP đã được ban hành tại Nghị định số 17/202020/NĐ-CP ngày 5/2/2020.

Các quy định nêu rõ một số điều như sau:

1. Nghị định bổ sung quy định đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép cấp cho các doanh nghiệp trong trường hợp họ nhập khẩu hoặc tạm thời nhập khẩu ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt:

1.1 Hiệu lực giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cấp cho các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc tạm thời nhập khẩu ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bị đình chỉ.

Trong vòng 06 tháng kể từ ngày đình chỉ, nếu doanh nghiệp vi phạm khắc phục toàn diện vi phạm, việc hủy bỏ đình chỉ đó sẽ được xem xét.

Trong trường hợp doanh nghiệp không làm như vậy kể từ ngày bị đình chỉ, giấy phép kinh doanh nhập khẩu của họ sẽ bị thu hồi.

1.2 Ngoài ra, Nghị định 17/2020/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về chất lượng ô tô chưa sử dụng nhập khẩu.

Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất bởi các quốc gia áp dụng quản lý theo kiểu loại, cơ quan quản lý chất lượng sẽ đánh giá kiểu loại trên cơ sở kết quả kiểm tra, thử nghiệm bảo vệ môi trường và chất lượng an toàn kỹ thuật của mẫu đại diện và kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất.

Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất bởi các quốc gia áp dụng phương thức quản lý tự chứng nhận, cơ quan quản lý chất lượng sẽ đánh giá kiểu loại dựa trên kết quả kiểm tra, thử nghiệm bảo vệ môi trường và chất lượng an toàn kỹ thuật của mẫu đại diện lấy trên thị trường.

1.3 Tần suất đánh giá loại tối đa là 36 tháng

2. Bộ Giao thông vận tải Việt Nam quy định chi tiết và hướng dẫn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định nêu trên.

Thông tin chi tiết xem tại:

https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/140944/VanBan Goc_17.signed.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/116/Add.2

Nguồn: VP TBTVN

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 262
  • Lượt truy cập : 1675911