Hình ảnh hoạt động

Lịch tiếp công dân

 

 

Liên kết website

 

 

 

 

 

Quản lý đo lường

Sáng ngày 11/10/2016 tại Hội trường UBND huyện An Phú, Phòng Kinh tế - Hạ tầng (KTHT) huyện An Phú phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang mở lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

 

Sáng ngày 27/10/2016 tại Hội trường UBND huyện Châu Phú, Phòng Kinh tế - Hạ tầng (KTHT) huyện Châu Phú phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang mở lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Sáng ngày 07/10/2016 tại Hội trường UBND phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, Phòng Kinh tế Long Xuyên phối hợp với Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang đã  mở lớp tập huấn triển khai văn bản pháp luật về quản lý và xử phạt trong lĩnh vực đo lường, chất lượng xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Sáng ngày 25/8/2016 tại Hội trường Khu hành chính UBND huyện Tịnh Biên, Phòng Kinh tế - Hạ tầng (KTHT) huyện Tịnh Biên phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang mở lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
 

Ngày 05 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang (Chi cục), Chi cục mở lớp “ Tập huấn nghiệp vụ đảm bảo chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” cho các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh LPG (Gas)  năm 2016.

Sáng ngày 23/11/2015 tại Hội trường Câu lạc bộ Hưu trí, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ, bổ sung nhu cầu kiểm định viên cho Tổ kiểm định cân cấp 4 của các phòng Kinh tế/Kinh tế- Hạ tầng huyện, thị, thành phố.

 

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 2183
  • Lượt truy cập : 0040579