Hình ảnh hoạt động

Lịch tiếp công dân

 

 

Liên kết website

 

 

 

 

 

Quản lý tiêu chuẩn chất lượng

Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-SKHCN ngày 25/02/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang về việc ban hành Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2015.

Thực hiện theo Quyết định số 201/QĐ-SKHCN ngày 17/7/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang;

Thực hiện Công văn số 1863/BKHCN-TĐC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện theo Quyết định số 92/QĐ-SKHCN ngày 25/02/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang về việc ban hành Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2015.

Thực hiện theo nội dung công văn số 595/TĐC-QLCL ngày 15/4/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc triển khai kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường toàn quốc năm 2015

Mũ bảo hiểm đã được đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 vừa được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Việc áp dụng tiêu chuẩn là tự nguyện (trừ các tiêu chuẩn đã được viện dẫn trong các quy chuẩn kỹ thuật hay trong các văn bản quy phạm pháp luật khác) còn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc.

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 7
  • Trong ngày : 1953
  • Lượt truy cập : 0040349