Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Quy chuẩn quốc gia

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.
QCVN 02 - 24: 2017/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá - yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm
QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm
QCVN 02-27:2017/BNNPTNN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử - Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN.
QCVN 41:2016/BGTVT - QC kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật
QCVN 19-1:2015/BYT về Hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani.
QCVN 36:2011/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
QCVN 35:2011/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
QCVN 34:2011/BTTTT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
QCVN 1:2015/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu và nhiên liệu sinh học
QCVN 65: 2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển
QCVN 64:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển
QCVN 01- 182: 2015/BNNPTNT - về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai
QCVN 93:2015/BTTTT - ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây”,
QCVN 92:2015/BTTTT - ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz
QCVN 09:2015/BCT đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
QCVN 96/2015/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40αGHz
QCVN 95/2015/BTTTT về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz

Danh mục QCVN đã ban hành cập nhật đến ngày 31/12/2011
QCVN 02-22:2015/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở nuôi cá lồng/Bè nước ngọt - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường
Quy chuẩn Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 692
  • Lượt truy cập : 1759158