Hình ảnh hoạt động

Lịch tiếp công dân

 

 

Liên kết website

 

 

 

 

 

Quy chuẩn quốc gia

LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 68/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006
Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.
QCVN 02 - 24: 2017/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá - yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm
QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm
QCVN 02-27:2017/BNNPTNN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử - Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN.
QCVN 41:2016/BGTVT - QC kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật
QCVN 19-1:2015/BYT về Hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani.
QCVN 36:2011/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
QCVN 35:2011/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
QCVN 34:2011/BTTTT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
QCVN 1:2015/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu và nhiên liệu sinh học
QCVN 65: 2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển
QCVN 64:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển
QCVN 01- 182: 2015/BNNPTNT - về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai
QCVN 93:2015/BTTTT - ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây”,
QCVN 92:2015/BTTTT - ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz
QCVN 09:2015/BCT đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
QCVN 96/2015/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40αGHz
QCVN 95/2015/BTTTT về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz

Danh mục QCVN đã ban hành cập nhật đến ngày 31/12/2011

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 2185
  • Lượt truy cập : 0040581