Hình ảnh hoạt động

Lịch tiếp công dân

 

 

Liên kết website

 

 

 

 

 

Quy chuẩn quốc tế

 Quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài  

Để tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật liên quan đến các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất lượng của một số nước nhập khẩu nhiều hàng hoá của Việt Nam, Ban đọc có thể tìm kiếm theo đường dẫn các trang Web sau:

(Ghi chú: các thông tin về các trang Web khác sẽ được chúng tôi tìm kiếm và bổ sung)

1. Hoa Kỳ

2. Nhật Bản

3. New Zealand

4. Singapore

5. Úc

6. Thị trường ASEAN

7. Thị trường châu Âu

8. Quy chuẩn kỹ thuật các nước thành viên WTO ban hành năm 2009

 

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 2119
  • Lượt truy cập : 0040515