Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thuốc trừ sâu

31/07/2019

Ngày  11/6/2019,  Philippines  thông  báo  cho  các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Lệnh hành chính số         : "Các quy tắc và quy định  mới trong việc đăng ký các sản phẩm thuốc trừ sâu gia dụng và các thành phần hoạt động của  chúng.

Với yêu cầu cần phải cập nhật để phù hợp với các cam kết quốc tế như Nghị định thư Montreal, Công ước Rotterdam và/hoặc Công ước Stockholm và các quy định khác về thuốc trừ sâu, Lệnh hành chính mới này sẽ thay thế Lệnh hành chính AO 2014-0038.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức.

Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3380_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/216

Nguồn: VP TBTVN

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 48
  • Trong ngày : 255
  • Lượt truy cập : 1711640