Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

20/07/2020

Ngày 03/06/2020 Việt Nam thông  báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09  tháng  7  năm  2019  quy  định  Danh  mục  sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/VNM/161, đã được ban hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 và được gọi là Thông tư 11/2020/TT- BTTTT. Thông tư 11/2020/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14527/11_2020_TT-BTTTT.html

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/161/Add.1

Nguồn: VP TBTVN

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 3
  • Trong ngày : 256
  • Lượt truy cập : 1675905