Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Sở KH&CN An Giang tổng kết Thập niên chất lượng (2006-2015)

06/07/2015

Trên cơ sở phát động của Bộ Khoa học và Công nghệ về phong trào Thập niên chất lượng lần thứ 2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 phê duyệt “Đề án Xây dựng phong trào năng suất chất lượng tỉnh An Giang thập niên 2006-2015”. Trong thời gian 10 năm, Sở KH&CN giao cho Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang triển khai thực hiện đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Việc nhận thức về năng suất và chất lượng trong công tác quản lý, doanh nghiệp, người lao động còn nhiều hạn chế nên phong trào thập niên chất lượng triển khai chưa mang lại kết quả như mong muốn. Ngày nay vấn đề này đã được cải thiện rất nhiều, do các bộ, ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tài liệu nghiên cứu thường xuyên được cập nhật trên các cổng thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân tra cứu nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng.

Sự phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động năng suất và chất lượng: An Giang là tỉnh có nguồn thủy sản dồi dào, các sản phẩm chế biến từ nguồn thủy sản cũng đa dạng và phong phú, trong đó có sản phẩm khô cá, mắm cá là những đặc sản của tỉnh. Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm mắm cá, khô cá  được UBND tỉnh quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) chưa ban hành cho hai sản phẩm này; vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh được sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy chuẩn địa phương cho sản phẩm khô cá và mắm cá. Ngày 24/11/2009, UBND tỉnh đã bàn hành Quyết định 53/2009/QĐ-UBND  về quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang.


+ Đối với hệ thống đo lường hiện nay của tỉnh:

Chi cục TCĐLCL An Giang được Tổng cục TCĐLCL công nhận khả năng kiểm định 23 lĩnh vực, gồm: Đo độ dài (Taximet); đo khối lượng (cân các loại, quả cân); Đo dung tích (cột đo xăng dầu, xitec ô tô, phương tiện đo dung tích, bể đong cố định, đồng hồ nước lạnh);  Đo áp suất (huyết áp kế, áp kế kiểu lò xo); Đo nhiệt độ (nhiệt kế thủy tinh, nhiệt kế y học, nhiệt kế điện tử); Đo điện-điện từ (công tơ điện cảm ứng xoay chiều 1 pha, phương tiện đo điện tim, điện não). Ngoài ra, Chi cục TCĐLCL An Giang đã được Tổng cục TCĐLCL cấp Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 04 phương tiện đo: Áp kế lò xo; Cân bồn, cân phễu, cân phân tích cân kỹ thuật, cân ô tô; Quả cân; Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng.


 Lĩnh vực thử nghiệm: Phòng Phân tích và thí nghiệm - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN được chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025 cho 21 chỉ tiêu về môi trường nước. Ngành nông nghiệp-PTNT có: Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản xây dựng phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 cho 43 chỉ tiêu hóa; Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm giống nông nghiệp được chứng nhận ISO 17025 lĩnh vực thử nghiệm giống nông nghiệp (lúa, ngô, rau).


Lĩnh vực xây dựng có 03 đơn vị: Trung tâm Tư vấn và kiểm định xây dựng, Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng B&V, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bách Hiệp được chứng nhận LAS-XD thực hiện các phép thử: hỗn hợp bê tông, bê tông nhựa, thử nghiệm cơ lý gạch xây,…


+ Đối với tổ chứng đánh giá sự phù hợp:


Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản được UBND tỉnh chỉ định là đơn vị thực hiện đánh giá chứng nhận sự phù hợp sản phẩm khô cá, mắm cá phù hợp theo quy chuẩn địa phương.


Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm giống nông nghiệp được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định đánh giá chứng nhận giống nông nghiệp phù hợp theo QCVN.
Từ năm 2006-2012, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ cho 22 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14.000, GlobalGAP, BRC, ... với tổng số tiền hỗ trợ là 669.000.000 đồng.


Từ năm 2011 đến tháng 6/2015, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 đã hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ: 192 nhãn hiệu cá thể trong nước, 07 kiểu dáng công nghiệp, 01 sáng chế/giải pháp hữu ích, 15 nhãn hiệu tập thể, thanh lý hợp đồng 19 nhãn hiệu tập thể, 02 nhãn hiệu nước ngoài. Tổng kinh phí hỗ trợ là: 301.825.000 đồng.


 Từ năm 2011 đến tháng 6/2015, Chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ và chuyển giao tiến bộ KH&CN tỉnh An Giang giai đoạn 2011- 2015 đã hỗ trợ kinh phí thực hiện 36 mô hình, dự án (có 12 mô hình, dự án đang thực hiện) với tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp KHCN trên 11 tỷ đồng. Theo đó: hỗ trợ 16 doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ khoảng 04 tỷ đồng (33,6% tổng kinh phí đầu tư); 20 mô hình/dự án trên 07 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các mô hình, dự án sản xuất thử nghiệm và tập huấn kỹ thuật. Thông qua 36 mô hình, dự án được hỗ trợ, các chủ nhiệm đã tổ chức được 94 lớp tập huấn về phương pháp, kỹ thuật, quy trình mới với trên 4.470  lượt nông dân, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên xã, cán bộ UBND xã tham dự.


Qua hơn 04 năm triển khai thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực xã hội trên các lĩnh vực, tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang khoảng 1.027.000 người, trong đó khu vực nông nghiệp chiếm 53,66% (chỉ tiêu chương trình 50%), khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 14,29% (chỉ tiêu 17%), khu vực dịch vụ chiếm 32,05% (chỉ tiêu chương trình 33%). Qua đó cho thấy, việc chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm so với định hướng của Chương trình.


Ngoài ra, tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân là 50% (đạt 100% chỉ tiêu); Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dâ chỉ đạt 36%. Mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 35.000 lao động, năng suất lao động 79,9 triệu đồng/ lao động vượt chỉ tiêu chương trình đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức, hành chính đạt chuẩn được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, đào tạo trình độ chính trị, trình độ ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt yêu cầu đề ra. Việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và các chính sách thu hút nhân tài, lao động có trình độ cao công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt, …


Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án Thập niên chất lượng lần thứ hai của tỉnh chưa đạt yêu cầu do thiếu sự quan tâm của các ngành, doanh nghiệp trong tỉnh; do Trung ương không quy định mức hỗ trợ nên các Sở, ngành không thể thuyết minh với cơ quan tài chính và UBND tỉnh về mức kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, vì vậy mức hỗ trợ thường thấp nên không khuyến khích các doanh nghiệp tham gia; Chính sách hỗ trợ chưa phù hợp với nhu cầu thực tế; Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình, dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ được phê duyệt hàng năm và nguồn đối ứng của doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với việc nâng cao chất lượng lao động và trình độ quản lý cần phải đổi mới thiết bị, công nghệ ở các doanh nghiệp mới tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.


Trong thời gian tới để Chương trình quốc gia về “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp đến năm 2020” thực hiện có hiệu quả  các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố quan tâm và chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, trong đó cần tập trung vào các ngành nghề mà địa phương, vùng, quốc gia đang có lợi thế cạnh tranh để làm cơ sở cho việc chuyển biến rõ rệt về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng suất tại các doanh nghiệp; Tăng cường đào tạo được một đội ngũ chuyên gia có đủ năng lực giúp doanh nghiệp xác định được các vấn đề tăng năng suất. Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn và ứng dụng các giải pháp quản lý hay đầu tư các công nghệ, thiết bị phù hợp, … nhằm tạo đà cho tăng trưởng năng suất; Các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, ban hành mức hỗ trợ phù hợp nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia; Ở cấp tỉnh, không thành lập Ban Điều hành và Tổ giúp việc thực hiện Dự án năng suất chất lượng và giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch 05 năm trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện./.
 

Nguồn: H. Đại An (Ngày 06/7/2015)

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 699
  • Lượt truy cập : 0972766