Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Quy định TBT của các nước thành viên WTO trong bối cảnh Covid-19

31/07/2020

Về chứng nhận và các quy trình liên quan

Nhiều chính sách tạm thời của các nước thành viên WTO đã thông báo liên quan tới việc hợp lý hóa chứng nhận, cấp phép và các thủ tục khác cho sản phẩm y tế nhằm cho phép các sản phẩm lưu thông trên thị trường nhanh hơn, trong khi vẫn đảm bảo vệ sức khỏe và an toàn.

Ví dụ, Brazil đang thực hiện một loạt các chính sách tạm thời, bao gồm: PPE (mặt nạ phẫu thuật, N95, PFF2 hoặc mặt nạ hạt tương đương, kính bảo hộ, tấm chắn mặt, áo bảo hộ dùng một lần, mũ và đạo cụ, van, mạch và kết nối hô hấp) và các thiết bị y tế liên quan theo các yêu cầu cấp phép thông thường và sản phẩm PPE hợp nhất được miễn thực hiện các quy định hiện hành.

Dừng chứng nhận bắt buộc đối với găng tay y tế, cho phép cấp phép và sản xuất thoải mái chất khử trùng và thuốc sát trùng; đưa ra các quy trình thuận lợi cho phê duyệt có điều kiện việc đăng ký (và thay đổi sau đăng ký) thuốc và sản phẩm sinh học.

Hoặc Canada đang tạm thời cho phép chất khử trùng tay, chất khử trùng và PPE chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ghi nhãn song ngữ vào thị trường.

Thuỵ Sỹ tạm thời dỡ bỏ yêu cầu cấp phép đối với thuốc và chất khử trùng, cũng như các yêu cầu chứng nhận đối với các thiết bị y tế và PPE. Ukraine đã thông báo các quy trình tạm thời và đặc biệt giúp mở rộng tiếp cận thị trường cho PPE và các thiết bị y tế chưa tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật nhưng được coi là cần thiết trong bối cảnh bảo vệ sức khỏe do đại dịch.

Thái Lan đã công bố phê duyệt đăng ký tạo thuận lợi tạm thời cho PPE, thiết bị y tế và dược phẩm. 

Nguồn: chongbanphagia.vn (30/07/2020)

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 262
  • Lượt truy cập : 1675911