Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thép hình cán nóng

08/11/2019

Ngày 11/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo  Quy  chuẩn kỹ  thuật  Quốc gia QCVN xx:2019/BKHCN  về  Thép  hình cán nóng.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại thép  hình cán nóng (sau đây gọi tắt là thép hình) được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Danh mục các sản phẩm thép và mã HS tương ứng được nêu tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông thép hình, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Thời gian dự kiến thông qua là ngày 31/12/2019.

Hiện tại Việt Nam chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực.

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 14/9/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitie tduthao.aspx?iDuThao=777

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/151

Nguồn: VP TBTVN

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 4
  • Trong ngày : 701
  • Lượt truy cập : 0972768