Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

07/07/2020

Ngày  04/05/2020  Việt  Nam  thông  báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo QCVN 52:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải.

QCVN 52:2020/BTTTT có các quy định kỹ thuật và phương pháp đo phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05) và ETSI EN 300 162-2 V1.2.1 (2006-12) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI).

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung của Quy chuẩn này bao gồm những điều sau:

1. Quy định chung

2. Quy định kỹ thuật

3. Quy định quản lý

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

5. Tổ chức thực hiện

Phụ lục A (Quy định) Máy thu đo đo kiểm công suất kênh lân cận

           Phụ lục B (Quy định) Giao thức cho các lệnh IEC 1162-1 về thông tin thiết lập tần số (FSI)

Phụ lục C (Quy định) Các phép đo bức xạ

           Phụ lục D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lao động hàng hải phải đảm bảo yêu cầu QCVN 52:2020/BTTTT

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.

Thời gian  dự  kiến  thông  qua  vào  10/07/2020.

Thời  gian  dự  kiến  có  hiệu  lực  vào 01/07/2021.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 03/07/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3061_00.x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/170

Nguồn: VP TBTVN

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 6
  • Trong ngày : 262
  • Lượt truy cập : 1675911