Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

07/07/2020

Ngày 04/05/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo QCVN 63:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.

  QCVN 63:2020/BTTTT thay thế QCVN 63:2012/BTTT.

Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 63:2020/BTTTT phù hợp  với  các  tiêu  chuẩn  quốc  tế  NorDig  Unified  Requirements  for  Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks version 3.1.1, 03.09.2019, NorDig Unified Test plan for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks version 3.1.1, 03.09.2019; Regional Receiver Specification - Recommendations, South East Europe- Digi.TV, Version A-1, 02/2012; Conformance Test SpecificationRecommendations, South East Europe - Digi.TV, Version A-1, 02/2012.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2 tại Việt Nam.

Nội dung của Quy chuẩn này bao gồm những điều sau:

1. Quy định chung

2. Quy định kỹ thuật

3. Phương pháp đo

4. Quy định quản lý

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

6. Tổ chức thực hiện

Phụ lục A (Quy định) yêu cầu đối với các phép đo

Phụ lục B (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị thu truyền hình số mặt đất

DVB T2 phải đảm bảo yêu cầu QCVN 63:2020/BTTTT

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian  dự  kiến  thông  qua  vào  10/07/2020.  

Thời  gian  dự  kiến  có  hiệu  lực  vào 01/07/2021.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 03/07/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3060_00.x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/169

Nguồn: VP TBTVN

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 262
  • Lượt truy cập : 1675911