Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz

07/07/2020

Ngày 04/5/2020, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo QCVN 122:2020/BTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz.

 

QCVN  122:2020/BTTTT  được  xây  dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU-R (ITU-R Report SM.2423-0, 06/2018; ITU-R Recommendation SM.329-12, 9/2012), tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu ETSI (ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, 02/2017, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1,6/2018) và tiêu chuẩn của các quốc gia trong khu vực ASEAN (tiêu chuẩn Regulation number 3/2019 của Indonesia, tiêu chuẩn Class assignment No. 1-2017 của  Malaysia;  Tiêu  chuẩn  IMDA  TS  SRD  Issue  1  Revision  1,  4/2018  của Singapore).

Quy chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn này bao gồm các điều:

1. Quy định chung

2. Quy định kỹ thuật

3. Quy định về quản lý

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

5. Tổ chức, thực hiện

Phụ lục A (Quy định) Đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo kiểm

Phụ lục B (Quy định) Hộp ghép đo

Phụ lục C (Quy định) Vị trí đo kiểm và sắp xếp cho phép đo bức xạ

           Phụ lục D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp LPWAN hoạt động tại băng tần 920-922,5 MHz phải đảm bảo yêu cầu QCVN 122:2020/BTTT.

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/09/2020.

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/7/2021.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 03/07/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3059_00.x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/168

Nguồn: VP TBTVN

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 262
  • Lượt truy cập : 1675911