Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt (vụ việc SG03)

10/10/2019

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương, biện pháp tự vệ được áp dụng đối với sản phẩm bột ngọt có mã HS 2922.4220 nhập khẩu vào Việt Nam. 

Thời hạn áp dụng biện pháp là 4 năm kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2016 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020 (nếu không gia hạn).

Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương (Thông tư 06/2018/TT-BCT) quy định: “Đối với vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ quan điều tra thông báo việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ”.

Vì vậy, đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được miễn trừ nộp Hồ sơ miễn trừ với các nội dung theo Điều 12 và Phụ lục 3 Thông tư 10/2018/TT-BCT và làm rõ khối lượng, số lượng đề nghị miễn trừ từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020.

Khoản 3 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ, các đối tượng đề nghị miễn trừ phải gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cơ quan điều tra”. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ theo thời hạn quy định nêu trên tại Cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.moit.gov.vn.

Cục PVTM lưu ý các Công ty, theo Điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp PVTM, ngày 31 tháng 5 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại đã có công văn số 413/PVTM-P2 thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với bột ngọt (SG03) gửi các bên liên quan với hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 01 tháng 7 năm 2019. Sau thời hạn trên, do không có Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ nào được nộp đến Cục Phòng vệ thương mại, biện pháp tự vệ sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 3 năm 2020.

Cục Phòng vệ thương mại thông báo để các Công ty được biết và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020./.

Nguồn: chongbanphagia.vn (09/10/2019)

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 49
  • Trong ngày : 256
  • Lượt truy cập : 1711641