Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài (vụ việc SG04)

10/10/2019

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, biện pháp tự vệ được áp dụng đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 nhập khẩu vào Việt Nam. 

Thời hạn áp dụng biện pháp là 4 năm kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2016 đến ngày 21 tháng 3 năm 2020 (nếu không gia hạn).

Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 06/2018/TT-BCT) quy định: “Đối với vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ quan điều tra thông báo việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ”.

Vì vậy, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho năm 2020, bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 12 và Phụ lục 03 Thông tư 06/2018/TT-BCT, trong đó riêng mục khối lượng, số lượng đề nghị miễn trừ làm rõ như sau:

1. Khối lượng, số lượng đề nghị miễn trừ ước tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 21 tháng 3 năm 2020.

2. Khối lượng, số lượng dự kiến sử dụng ước tính cho cả năm 2020.

Khoản 3 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ, các đối tượng đề nghị miễn trừ phải gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cơ quan điều tra”.

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ theo thời hạn quy định nêu trên tại Cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.moit.gov.vn.

Cục PVTM lưu ý theo Điều 69 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 22 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Căn cứ kết quả rà soát cuối kỳ, việc áp dụng biện pháp tự vệ có thể được gia hạn hoặc không gia hạn.

Cục PVTM lưu ý các Công ty, ngày 22 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Hiện tại Cục đang xem xét tiến hành các thủ tục rà soát theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ: Cục Phòng vệ thương mại, Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024)7303.7898 (máy lẻ 125); Email: quynhpm@moit.gov.vn (chị Mai Quỳnh), giangphg@moit.gov.vn (chị Hương Giang).

Cục Phòng vệ thương mại thông báo để các Công ty được biết và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020./.

Tải công văn thông báo tại đây

 

Nguồn: chongbanphagia.vn (09/10/2019)

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 49
  • Trong ngày : 256
  • Lượt truy cập : 1711641