Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ
Bộ tài liệu thông tin về 09 ngành hàng xuất khẩu sang thị trường EU
Cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản cho quả vải
Hướng dẫn xuất khẩu trái cây nhiệt đới sang thị trường Trung Quốc
Các yêu cầu đối với rau quả và trái cây đã chế biến khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu (phần 2)
Các yêu cầu đối với rau quả và trái cây đã chế biến khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu (phần 1)
Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)
Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)
BẢN TIN TBT VIỆT NAM SỐ 4/2020
Thông tư số 06/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định CPTPP
Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”
Qui định về tiêu chuẩn sản phẩm của Na Uy
Quy định của indonesia về nhập khẩu thực phẩm nguồn gốc thực vật (FFPO)
Quy định của Trung Quốc
Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP
Thông tư số 62/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Công văn số 4993/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc khai báo và tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP
Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện CPTPP giai đoạn 2019 - 2022
Luật sửa đổi Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu Trí tuệ
Thông tư 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định CPTPP
Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Chính Phủ, các Bộ, ngành, địa phương
Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP
Nghị quyết 72/2018/QH14 Phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan
Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành dệt may
Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành rau quả

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 126
  • Lượt truy cập : 1733896