Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Thông tin hoạt động

Ngày 18/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Ban liên ngành Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) năm 2014.  Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh- Trưởng ban chủ trì Hội nghị.

Đường lối chính sách đúng đắn của Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương đã được thực tế kiểm nghiệm và phát huy tác dụng tốt trong cuộc sống, tạo ra những nhân tố và động lực mới cho sự phát triển. Kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Phiên họp thường kỳ lần thứ ba trong năm 2014 của Ủy ban TBT đã diễn ra từ ngày 5 đến 6 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở WTO, Geneva, Thụy Sỹ. Phần lớn thời gian của Phiên họp được dành để các nước Thành viên WTO trình bày về các quan ngại thương mại mới đối với các biện pháp kỹ thuật của các nước Thành viên và nhắc lại những quan ngại thương mại cũ đã nêu từ các phiên họp trước nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 1023
  • Lượt truy cập : 0008514