Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thuốc thú y

02/01/2020

Ngày 17/10/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo "Quy định về đảm bảo chất lượng và quy trình sản xuất đối với thuốc thú ý" được thông báo cho WTO ngày 18/1/2019 mã thông báo G/TBT/N/JPN/618 đã thông qua và công bố chính thức trên công báo của Nhật Bản vào ngày 19/9/2019 và sẽ có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày công bố trên công báo.

 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_0328_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/618/Add.1

Nguồn: VP TBTVN

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 116
  • Lượt truy cập : 1724279