Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Tin cảnh báo TBT

Ngày 20/11/2020 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Chỉ thị số 77, ngày 17 tháng 11 năm 2020.
Ngày 02/12/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định mới về đánh giá sự phù hợp. 
Ngày 14/12/2020 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về tăng cường chức năng cho Cơ quan Y tế Châu Âu trong việc chuẩn bị và quản lý khủng hoảng đối với các sản phẩm thuốc và thiết bị y tế. 
Ngày 16/11/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Đăng ký và Quản lý Thực phẩm nhập khẩu.
Ngày 17/11/2020 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đưa ra Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn về Thực hành tốt đối với sản xuất thiết bị y tế.
Ngày 16/11/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Đặc điểm kỹ thuật chung đối với sản phẩm bảo vệ mắt và
mặt.

Ngày 16/11/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với xi măng Portland.

Ngày 18/11/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia quy định về Công bố chất lượng Mỹ phẩm. 

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 114
  • Lượt truy cập : 1733884