Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Tin cảnh báo TBT

Ngày 16/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về việc thu hồi xe để bảo vệ môi trường.

Ngày  11/9/2019, Nhật  Bản  thông  báo  cho  các nước thành viên WTO về việc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quyết định bổ sung chất "Shitei Yakubutsu" vào phạm vi điều chỉnh của Đạo luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn của sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế.

Ngày 26/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo  Yêu  cầu  giới  hạn  của  chất  độc  hại trong phân bón.

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất và phương pháp kiểm tra đối với còi xe cơ giới loại M, N và L.

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về thông số kỹ thuật an toàn cho xe đạp điện và xe máy điện.

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về lắp đặt, hiệu suất an toàn và phương pháp thử đối với bình nhiên liệu ô tô.

Ngày  07/8/2019,  Trung  Quốc  thông  báo  cho  các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về lắp đặt các thiết bị chiếu sáng và tín hiệu ánh sáng bên ngoài cho xe cơ giới và xe rơ moóc.

Ngày  09/8/2019,  Nhật  Bản  thông  báo  cho  các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm và phụ gia thực phẩm theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm.

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 4
  • Trong ngày : 701
  • Lượt truy cập : 0972768