Hình ảnh hoạt động

Lịch tiếp công dân

 

 

Liên kết website

 

 

 

 

 

Văn bản TBT

Số hiệu VB

Quốc gia

 Tiêu đề

G/TBT/2/Add.98

Việt Nam

Thực thi Hiệp định TBT: Thông tin trao đổi của Việt NamDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/2/Add.98/Rev.1 

Việt Nam

Thực thi Hiệp định TBT: Thông tin trao đổi của Việt Nam: Sửa đổi lần 1Description: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/2/Add.98/Rev.2

Việt Nam

Thực thi Hiệp định TBT: Thông tin trao đổi của Việt Nam: Sửa đổi lần 2Description: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/CS/N/175 

Việt Nam

Chấp nhận Quy chế thực hành tốtDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

G/TBT/N/VNM/1 

Việt Nam

Nhiên liệu sinh họcDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

G/TBT/N/VNM/2 

Việt Nam

An toàn cho đồ chơiDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/3

Việt Nam

Nguyên vật liệu nổDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/4 

Việt Nam

Thùng chứa nhiên liệu khíDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/5 

Việt Nam

Thiết bị điện – điện tửDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/6 

Việt Nam

Thiết bị radio và tiviDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/7 

Việt Nam

Thiết bị radio và tiviDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/8 

Việt Nam

Thiết bị radio và tiviDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/9 

Việt Nam

Thiết bị điện và điện tửDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/10 

Việt Nam

Đồ uống có cồnDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/10/Add.1 

Việt Nam

Đồ uống có cồn - Phụ lụcDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/10/Add.2

Việt Nam

Đồ uống có cồn - Bổ sungDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/11 

Việt Nam

Các sản phẩm sữa lên menDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/12

Việt Nam

Thuốc láDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/13 

Việt Nam

Sản phẩm dệt mayDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/14 

Việt Nam

Sản phẩm thải bỏDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/15 

Việt Nam

ThuốcDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/16 

Việt Nam

Thép dùng để gia cố bê tôngDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/17 

Việt Nam

Khí nhiên liệu hóa lỏng (LPG)Description: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/18 

Việt Nam

Xe sản xuất mới, lắp ráp, nhập khẩuDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/19 

Việt Nam

RượuDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/19/Add.1  

Việt Nam

Rượu - Phụ lụcDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/20 

Việt Nam

Xăng dầuDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/21 

Việt Nam

Rạp chiếu phimDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/22

Việt Nam

Quy định một số điều của Luật VSATTPDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/22/Suppl.1  

Việt Nam

Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vật liệu đóng gói – Tính sẵn có của các bản dịch – Ghi chép của Ban thư ký – Bổ sungDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/23 

Việt Nam

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra nhà nước về ATTP...Description: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/24  

Việt Nam

Thực phẩm chức năngDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/25 

Việt Nam

Thực phẩm đóng gói sẵnDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/26  

Việt Nam

Sản phẩm thuốc láDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/26/Corr.1  

Việt Nam

Bản đính chínhDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/27

Việt Nam

Sản phẩm cà phêDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/28

Việt Nam

Giăm bông đã qua chế biếnDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/29

Việt Nam

Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong các mục đích y tế đặc biệtDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/30  

Việt Nam

KemDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/31  

Việt Nam

Bao bì bằng thủy tinh, gốm sứ hoặc được tráng men, các thùng đóng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/32  

Việt Nam

Vật liệu dùng trong kết cấu nội thất xe kháchDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/33 

Việt Nam

Kết cấu an toàn chống cháy xe cơ giớiDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/34  

Việt Nam

ThépDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/35

Việt Nam

Công nghệ và thiết bị sản xuất gang thépDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/36  

Việt Nam

Trang thiết bị y tếDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/37  

Việt Nam

Vành xe hợp kim nhẹ cho xe ô tôDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/38

Việt Nam

Kíp nổ điệnDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/39

Việt Nam

Thuốc nổ Monit AD-1Description: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/40

Việt Nam

Kíp nổ điện vi sai an toànDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: http://www.tbtvn.org/_layouts/images/blank.gif

G/TBT/N/VNM/41

Việt Nam

Kíp nổ đốt số 8Description: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/42

Việt Nam

Kíp nổ điện vi saiDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/43

Việt Nam

Dây nổ chịu nước lượng thuốc 12g/mDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/44

Việt Nam

Ammoni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tươngDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/45

Việt Nam

Dây cháy chậm công nghiệpDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/46

Việt Nam

Máy nổ mìn điệnDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/47

Việt Nam

Máy đo điện trở kíp điệnDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/48

Việt Nam

Hương liệu thực phẩm – Các chất tạo hươngDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/49

Việt Nam

Chất hỗ trợ chế biếnDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/50

Việt Nam

Quy định hoạt động nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng/ tương đương sinh học của thuốcDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/14/Add.1

Việt Nam

Sản phẩm thải bỏ - Phụ lụcDescription: Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

Description: Edit

G/TBT/N/VNM/51

Việt Nam

Thực phẩm biến đổi gen

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 601
  • Lượt truy cập : 0019396