Hình ảnh hoạt động

Lịch tiếp công dân

 

 

Liên kết website

 

 

 

 

 

Văn bản Trung ương

STT Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
1 04/2022/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 31/05/2022
2 Thông tư số 08/VBHN-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Bộ Khoa học và Công nghệ 05/08/2019
3 Nghị định số 21/2022/NĐ-CP Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) giai đoạn 2019 - 2022.
Chính phủ 10/03/2022
4 Quyết định số 510/QĐ-BKHCN Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”
Bộ Khoa học và Công nghệ 17/03/2021
5 Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN Thông tư Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ
Bộ Khoa học và Công nghệ 01/11/2021
6 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Thủ tướng Chính Phủ 09/12/2021
7 Quyết định số 437/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020
Thủ tướng Chính phủ 25/03/2021
8 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg Quyết định 27/2020/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Thủ tướng Chính phủ 21/09/2020
9 Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Thủ tướng Chính phủ 24/09/2020
10 Quyết định 2624/QĐ-BNN-PC Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT 10/07/2020
11 Nghị quyết 84/NQ-CP Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Bộ NN&PTNT 29/05/2020
12 Quyết định số 686/QĐ-BKHCN Quyết định số 686/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) TCVN 12883:2020 Xăng nền để pha chế xăng sinh học – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Bộ Khoa học và Công nghệ 18/03/2020
13 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
Chính phủ 09/11/2018
14 Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
Bộ Khoa học và Công nghệ 10/12/2019
15 Quyết định số 2832/QĐ-TĐC Quyết định số 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 31/12/2019
16 Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều 2. TCVN 7571-2:2019 Thép hình cán nóng – Phần 2: Thép góc cạnh không đều 3. TCVN 7571-11:2019 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép chữ U 4. TCVN 7571-21:2019 Thép hình cán nóng – Phần 21: Thép chữ T
Bộ Khoa học và Công nghệ 31/12/2019
17 Quyết định số 4070/QĐ-BKHCN Quyết định số 4070/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 7571-1:2006 ISO 657-1:1989 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều – Kích thước 2. TCVN 7571-2:2006 ISO 657-2:2989 Thép hình cán nóng – Phần 2: Thép góc cạnh không đều – Kích thước 3. TCVN 7571-5:2006 ISO 657-5:1976 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép góc cạnh đều và không đều – Dung sai hệ mét và insơ 4. TCVN 7571-11:2006 ISO 657-11:1980 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép chữ C – Kích thước và đặc tính mặt cắt.
Bộ Khoa học và Công nghệ 31/12/2019
18 Quyết định 4054/QĐ-BKHCN Quyết định 4054/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 6548:2019 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
Bộ Khoa học và Công nghệ 31/12/2019
19 Quyết định số 3459/QĐ-BKHCN Quyết định số 3459/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 3 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12608:2019 Sản phẩm thủy sản – Cá tra phi lê đông lạnh – Phương pháp xác định hàm lượng nước 2. TCVN 12614:2019 Tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh 3. TCVN 12710:2019 Nghêu luộc nguyên con đông lạnh
Bộ Khoa học và Công nghệ 18/11/2019
20 Thông tư số 06/2020/TT-BCT Thông tư số 06/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định CPTPP
Bộ Công Thương 24/03/2020
21 Thông tư 04/2020/TT-BCT Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP
Bộ Công Thương 22/01/2020
22 Thông tư số 32/2019/TT-BYT Thông tư số 32/2019/TT-BYT ngày 16/12/2019 của Bộ Y tế quy định về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
Bộ trưởng Bộ Y tế 16/12/2019
23 Thông tư 03/2020/TT-BCT Thông tư 03/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định CPTPP
Bộ trưởng Bộ Công Thương 22/01/2020
24 Luật số 42/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 14/06/2019
25 Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019 Bộ Khoa học và Công nghệ 25/12/2019

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 7
  • Trong ngày : 721
  • Lượt truy cập : 0019516