Hình ảnh hoạt động

Thông tin cần biết

Liên kết website

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Văn bản Trung ương

STT Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
1 Nghị định số 51/2019/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Chính phủ 13/06/2019
2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 26/07/2019
3 Thông tư 62/2019/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Bộ trưởng Bộ tài chính 05/09/2019
4 Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 26/06/2019
5 QĐ số 18/2019/QĐ-TTg Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Thủ tướng Chính phủ 19/04/2019
6 Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 01/7/2018
7 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Chính phủ 08/03/2019
8 Thông tư 01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng thi hành một số quy định Thông tư 08, 09
Bộ Tài nguyên và Môi trường 08/03/2019
9 Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN Sửa đổi bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015
Bộ Khoa học và Công nghệ 15/06/2018
10 Công văn 1907/BKHCN -TĐC Hướng dẫn về việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015
Bộ Khoa học và Công nghệ 25/06/2018
11 Nghị định 87/2018/NĐ-CP Ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí
Chính phủ 15/06/2018
12 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Chính phủ 15/05/2018
13 Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế
Bộ Khoa học và Công nghệ 03/10/2018
14 quyết định số 2891/QĐ-BKHCN quyết định số 2891/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:
Bộ Khoa học và Công nghệ 03/10/2018
15 Thông tư 06/2018/TT-BKHCN Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong
Bộ Khoa học và Công nghệ 15/05/2018
16 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Thủ tướng Chính phủ 01/03/2018
17 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Thủ tướng Chính phủ 23/02/2018
18 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Thủ tướng Chính phủ 18/08/2017
19 Nghị định 119/2017/NĐ-CP Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Thủ tướng Chính phủ 01/11/2017
20 Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg Quyết định 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
Thủ tướng Chính phủ 17/08/2017
21 Quyết định số 1961/QĐ-BKHCN Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11633:2017 Bê tông nhựa - Thu hồi nhựa đường từ dung dịch sau khi chiết bằng phương pháp Abson
Bộ Khoa học và Công nghệ 25/07/2017
22 Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ 16/06/2017
23 Quyết định số 1685/QĐ-BKHCN Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau: TCVN 11713:2017 Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát - Thi công và nghiệm thu
Bộ Khoa học và Công nghệ 27/06/2017
24 Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.
Bộ Khoa học và Công nghệ 27/06/2017
25 Thông tư 10/2017/TT-BKHCN Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ 28/06/2017

Image result for Giai thuong chat luong quoc gia

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 146
  • Lượt truy cập : 0960598