Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

02/07/2021
Ngày 01 tháng 7 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã ban hành Thông báo Về việc thay đổi kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 3
  • Trong ngày : 439
  • Lượt truy cập : 1808060