Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Chi tiết

Yêu cầu chứng nhận đối với thiết bị mạng cục bộ (RLAN) trong băng tần 5925-7125 MHz của Canada

01/07/2021

Ngày 09/06/2021 Canada thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada đang lấy ý kiến công khai đối với Quy định RSS-248, Ấn bản số 1, các yêu cầu chứng nhận đối với thiết bị mạng cục bộ (RLAN) trong băng tần 5925-7125 MHz.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 16/08/2021.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.rabc-cccr.ca/ised-radio-standards-specifications-rss-248-issue-1-june-2021-draft-radio-local-area-network-rlan-devices-in-the-5925-7125-mhz-band/

https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-cahier-des-charges-sur-les-normes-radioelectriques- cnr-248-1re-edition-juin-2021-ebauche-dispositifs-de-reseaux-locaux-hertziens-rlan-dans- la-bande-de-5925-7125-mhz/

Mã thông báo G/TBT/N/CAN/643

 

Nguồn: www.tbt.gov.vn

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 46
  • Lượt truy cập : 1769835